Rechtsgebieden

Mijn adviespraktijk betreft een breed scala van het handels- en contractenrecht. Waar nodig procedeer ik, zowel eisend als verwerend, in dit soort zaken, zowel in kort geding als in (bodem)procedures en al dan niet in combinatie met beslagmaatregelen. Ik kan u onder meer bijstaan inzake:

 • incassoaangelegenheden, waaronder begrepen het nemen van beslag- en executiemaatregelen (Ik ben lid van de Vereniging van Incassoadvocaten)
 • het opstellen van algemene voorwaarden, specifiek toegesneden op de betreffende onderneming
 • arbeidsovereenkomsten (ontslag, ontbinding, ontslagvergoedingen, vaststellingsovereenkomsten)
 • bestuurdersaansprakelijkheid
 • aannemingsovereenkomsten, bouwgeschillen
 • koop- en verkoopovereenkomsten
 • distributie- en franchiseovereenkomsten
 • agentuurovereenkomsten
 • huurovereenkomsten
 • samenwerkingsovereenkomsten
 • licentiecontracten
 • specifieke overeenkomsten die niet onder een duidelijke noemer vallen (maatwerk)
 • verzekeringen, waaronder geschillen over polisvoorwaarden en aansprakelijkheid
 • aansprakelijkheid (onrechtmatigde daad, wanprestatie) en schadevergoeding
 • onrechtmatige concurrentie
 • auteursrecht, handelsnaamrecht
 • huur- huurkoop en leaseovereenkomsten
rechtsgebieden