Rechtsgebieden

Mijn adviespraktijk betreft een breed scala van het handels- en contractenrecht. Waar nodig procedeer ik, zowel eisend als verwerend, in dit soort zaken, zowel in kort geding als in (bodem)procedures en al dan niet in combinatie met beslagmaatregelen. Ik kan u onder meer bijstaan inzake:

  • incassoaangelegenheden, waaronder begrepen het nemen van beslag- en executiemaatregelen (Ik ben lid van de Vereniging van Incassoadvocaten)
  • het opstellen van algemene voorwaarden, specifiek toegesneden op de betreffende onderneming
  • arbeidsovereenkomsten (ontslag, ontbinding, ontslagvergoedingen, vaststellingsovereenkomsten)
  • bestuurdersaansprakelijkheid
  • aannemingsovereenkomsten, bouwgeschillen
  • koop- en verkoopovereenkomsten
  • distributie- en franchiseovereenkomsten
  • agentuurovereenkomsten
  • huurovereenkomsten
  • samenwerkingsovereenkomsten
  • licentiecontracten
  • specifieke overeenkomsten die niet onder een duidelijke noemer vallen (maatwerk)
  • verzekeringen, waaronder geschillen over polisvoorwaarden en aansprakelijkheid
  • aansprakelijkheid (onrechtmatigde daad, wanprestatie) en schadevergoeding
  • onrechtmatige concurrentie
  • auteursrecht, handelsnaamrecht
  • huur- huurkoop en leaseovereenkomsten
rechtsgebieden