Mr van den Assem

Ik werk al meer dan 30 jaar met veel plezier als advocaat. Ik ben in op een groot aantal terreinen actief geweest. Van het strafrecht tot het faillissementsrecht (curator in faillissementen) en van het personen en familierecht (echtscheidingen) tot het buren- en het contractenrecht.

Het vak en met name het helpen van mijn cliënten door goed adviseren en begeleiden boeit mij nog altijd. Ik geniet van het contact met allerlei verschillende cliënten en de veelheid van onderwerpen en geschillen die op mijn bord worden gelegd. 

De laatste 20 jaar heb ik mij met name toegelegd op de meer zakelijke kanten van het recht en een groot aantal bedrijven en particulieren zowel adviserend als in rechterlijke procedures bijgestaan.

Ik heb een sterke belangstelling voor ondernemingen en ondernemers. Ik heb in het kader van mijn beroep bij veel bedrijven “in de keuken” gekeken en ik kan mij daardoor (mede omdat ik ook ondernemer ben) uitstekend verplaatsen in de persoon en de gedachtegang van de ondernemer. Bovendien heb ik hierdoor een grote expertise opgebouwd in allerlei “takken van sport” in ondernemersland: van de aannemerij tot ICT; van de scheepsbouw tot de makelaardij; van de productie van en de handel in allerlei soorten goederen.

Mijn stijl van aanpak kenmerkt zich door no nonsense en pragmatisme. Door mijn kennis en ervaring kan ik zaken vlot analyseren, hoofd- van bijzaken onderscheiden en daardoor snel doordringen tot de kern van de zaak. Vervolgens zoek ik naar een oplossing die wat mij betreft niet noodzakelijk in de juridische sfeer behoeft te liggen. Soms zijn praktische niet juridische wegen te bewandelen die tot een meer dan aanvaardbaar resultaat leiden. Creatief zijn en “out of the box” kunnen denken zijn in dat opzicht mijn handelsmerken. Vanzelfsprekend ga ik het nemen van processuele maatregelen niet uit de weg, vooropgesteld dat dat in het gegeven geval natuurlijk voor u als cliënt de beste optie is.

U kunt niet alleen bij mij terecht als er een juridische procedure dreigt of inmiddels is ontstaan. Ik begeleid vaak onderhandelingen, stel contracten op en adviseer in het algemeen ten aanzien van alle aangelegenheden (met een juridische component) waar u als ondernemer mee te maken krijgt. Aarzelt u niet mij even te bellen als u een vraag heeft. Vaak is een kort simpel antwoord van mij voldoende om u voor ernstige juridische (en daardoor vaak financiële) consequenties te behoeden.

Mijn opzet bij dit alles is u steeds op een zo kosteneffectief mogelijke manier van dienst te zijn.

Weest u niet verbaasd als ik u bij een eerste kennismaking vraag om een rondleiding door uw bedrijf of u het hemd van lijf vraag over uw bedrijfsprocessen. Ondernemingen boeien mij en – anders dan de meeste juristen (rechters en andere advocaten) – heb ik een affiniteit met techniek, zodat u ook wanneer het geschil een (complexe) technische achtergrond heeft, u bij mij aan het juiste adres bent.