Onderhandelen

Een juridische procedure brengt mee dat zolang de rechtbank nog geen definitief vonnis heeft gewezen – hetgeen maanden of zelfs jaren kan duren- de partijen in onzekerheid verkeren over de uitslag hiervan. Dit is de reden dat juridische geschillen vaak leiden tot onderhandelingen. Wordt immers via onderhandeling een schikking bereikt dan hebben beide partijen op korte termijn zekerheid over de uitkomst van hun geschil. Zij besparen zich daarmee verdere kosten, tijd en (negatieve) energie.

Mr Hans van den Assem is een bekwaam onderhandelaar. Hij kent de “tricks of the trade”. Hij zet deze niet alleen in ter voorkoming of bekorting van procedures, maar ook indien zijn cliënt onderhandelingen voert over bijvoorbeeld het afsluiten van een commercieel contract, zoals een distributieovereenkomst of een overeenkomst tot samenwerking.

Hans zit vaak bij de onderhandelingen en neemt dan ten behoeve van de cliënt actief aan het onderhandelingsproces deel. Het gebeurt echter ook dat de cliënt zelf de onderhandelingen voert, nadat hij hierop door Hans intensief is voorbereid. Dit gebeurt door samen met de cliënt het “speelveld” te verkennen. Hierbij moet onder andere worden gedacht aan het analyseren van de wederzijdse belangen van de partijen, om een reëel onderhandelingstarget voor de cliënt vast te stellen. Daarnaast is het bepalen van de eigen (markt)positie van de cliënt en die van de andere partij zinvol met het oog op eventueel tijdens het onderhandelingsproces uit te oefenen “druk”, terwijl ook het vaststellen van een “plan B” verstandig is voor het geval de onderhandelingen niet tot resultaat mochten leiden. Vervolgens wordt de onderhandelingsstrategie hierop afgestemd en indien nodig “droog” geoefend met de cliënt, waarbij met name ook aandacht wordt besteed aan eventualiteiten die zich in het onderhandelingsproces kunnen voordoen. Dit laatste zorgt ervoor dat verstarring wordt vermeden en flexibel kan worden ingespeeld op onvoorziene omstandigheden.

Voor het succesvol voeren van onderhandelingen is met andere woorden een gedegen voorbereiding noodzakelijk. Dit draagt er tevens toe bij dat de cliënt met kracht en zelfvertrouwen aan de onderhandelingstafel plaats neemt. Ook dit soort minder “grijpbare” factoren dragen bij aan het bereiken van een goed onderhandelingsresultaat.