Categorieën
Columns

Aansprakelijkheid in sport en spelsituaties

Sport en spel bieden ontspanning. Sport en spel zijn echter niet zonder risico’s. Ik laat dit zien aan de hand van een incident op een golfbaan. Golfballen die zijn (af)geslagen kunnen een snelheid van ca. 100 km per uur bereiken. Krijgt u deze op uw lichaam dan kan aanzienlijke (letsel)schade hiervan het gevolg zijn. Als u een afzwaaier produceert en iemand raakt bent u dan voor de schade aansprakelijk? Of als u geraakt wordt heeft u dan aanspraak op schadevergoeding?

Het incident gebeurde op een onoverzichtelijke hole: vanaf de afslagplaats (tee) was door glooiing in het landschap de baan niet volledig te overzien. Halverwege de hole was daarom een bel geplaatst. De spelers konden hiermee de achteropkomende flight waarschuwen dat veilig kon worden afgeslagen. Bij de tee box was een bord aanwezig met de tekst “Please wait with your tee-off for the bell to ring 3 times.” Tijdens een toernooi sloeg een flight op de bewuste hole af. Toen deze nog in de baan liep kwam de volgende flight. Deze zag niemand op de hole en sloeg af. De bel had niet geklonken. Een drive raakte een nog op de hole aanwezige speler op het hoofd met oogletsel als gevolg. Was degene die aldus afsloeg aansprakelijk voor de schade?

Bij sport- en spelsituaties (dus niet alleen bij golf) geldt juridisch een zogeheten “verhoogde aansprakelijkheidsdrempel”. Spelers dienen in spelsituaties steeds rekening te houden met soms “slecht gecoördineerde, verkeerd getimede en onvoldoende doordachte handelingen” van hun medespelers. Dit betekent dat in geval van (letsel)schade bij de beoefening van een sport minder snel aansprakelijkheid wordt aangenomen. Volgens de Hoge Raad levert een bepaalde gedraging pas aansprakelijkheid op als deze “buiten de normale beoefening van het spel valt en een grove onzorgvuldigheid oplevert”.

Deze zaak diende voor de rechtbank Amsterdam, die oordeelde in het voordeel van het slachtoffer. Het belsignaal had moeten worden afgewacht. Dit was immers bedoeld om ongelukken als het onderhavige te voorkomen. De boodschap bij sport en spel is dus duidelijk: houdt u aan de spelregels! Dit geldt overigens ook voor slachtoffers! Als u dat niet doet en daardoor schade oploopt  is de kans groot dat deze voor uw eigen rekening blijft!

Heeft u ook een aansprakelijkheidskwestie (ook als bedrijf), aarzel dan niet om mij in te schakelen. Ik sta u graag bij.

Hans van den Assem Advocatuur.

Deze column werd eerder gepubliceerd in het blad Altena Business. De hierin vervatte informatie is alleen bestemd voor algemene informatiedoeleinden. De verstrekte informatie is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Vanwege de gecompliceerde en veranderlijke aard van wet- en regelgeving, kan niet worden gegarandeerd dat deze informatie compleet, actueel, juist en/of accuraat is op het moment dat deze wordt geraadpleegd en dat deze van toepassing is op een specifiek geval. Wij raden u derhalve aan contact op te nemen met een jurist voordat u handelt of beslist.