Categorieën
Columns

Contract is contract. Is dat zo?

Ja, de wet gaat daar wel van uit. Als een contract door de partijen is getekend, dat levert dat in beginsel dwingend bewijs op dat de contractuele afspraken aldus zijn gemaakt. Maar wat te denken van het volgende geval: een contract besloeg twee pagina’s. Op de tweede pagina stond slechts één contractbepaling, waarna de afsluiting volgende in de vorm van de handtekening van de partijen (X en Y). De eerste pagina van het contract, waar de belangrijkste afspraken op stonden, was door X en Y niet getekend of geparafeerd.

X stelde op basis van het contract (met name de bepalingen op de eerste pagina daarvan) een vordering in tegen Y. Y stelde dat zijn handtekening (op pagina 2) wel juist was, maar dat de eerste pagina van het contract niet de juiste pagina was. Er zouden andere afspraken zijn gemaakt. De vraag die bij het gerecht voor lag was of in dit geval Y moet bewijzen dat de eerste pagina van het contract niet de juiste is, of dat X, die zich op het contract (dus ook de eerste pagina) beriep moet bewijzen dat de eerste pagina wel degelijk de bij het contract behorende eerste pagina is. 

Omdat de eerste pagina van het contract niet was getekend of geparafeerd heeft het gerecht uitgemaakt dat X moet bewijzen dat de eerste pagina de originele pagina is die bij het contract behoort. Als X dit niet kan bewijzen (en daar ziet het naar uit) dan gaat zijn zaak tegen Y “de mist in”. 

Dit probleem zou zich voor X niet hebben voorgedaan als ook de eerste pagina door hem en Y was getekend of geparafeerd. In dat geval zou Y degene zijn geweest die da moeten bewijzen dat de eerste pagina niet de originele bij het contract behorende pagina is. Dat zou voor Y bijzonder lastig zijn geweest gezien zijn paraaf of handtekening op de bewuste eerste pagina.
 

De wijze les: onderteken of parafeer een contract en de eventuele bijlagen steeds op elke pagina, zodat u later niet voor verrassingen komt te staan. Als u een paraaf heeft die gemakkelijk is na te maken, voorzie dan elke pagina in plaats daarvan van uw handtekening.

Hans van den Assem Advocatuur

Deze column werd eerder gepubliceerd in het blad Altena Business. De hierin vervatte informatie is alleen bestemd voor algemene informatiedoeleinden. De verstrekte informatie is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Vanwege de gecompliceerde en veranderlijke aard van wet- en regelgeving, kan niet worden gegarandeerd dat deze informatie compleet, actueel, juist en/of accuraat is op het moment dat deze wordt geraadpleegd en dat deze van toepassing is op een specifiek geval. Wij raden u derhalve aan contact op te nemen met een jurist voordat u handelt of beslist.