Categorieën
Columns

Conservatoir beslag

Als u een debiteur heeft die uw factuur niet betaalt, dan kunt u pas via een deurwaarder betaling afdwingen als u na een (incasso)procedure een vonnis krijgt waarin uw debiteur is veroordeeld tot betaling. Maar dan bent u er nog niet want er moeten wel vermogensbestanddelen van de debiteur zijn waarop u (executoriaal) beslag kunt laten leggen. Zijn deze vermogensbestanddelen er niet of zijn deze u niet bekend dan zit u alsnog met lege handen.

Conservatoir (bewarend) beslag is beslaglegging op vermogensbestanddelen van uw debiteur vóórdat u over een veroordelend vonnis tegen uw debiteur beschikt. Dit beslag voorkomt dat uw debiteur tijdens het voeren van een (incasso)procedure zijn vermogensbestanddelen wegsluist. Er zijn dan dus, als uw debiteur tot betaling wordt veroordeeld, vermogensbestanddelen waarop u uw vordering kunt verhalen. Er is ook nog een bijkomend voordeel van dit beslag. Als bijvoorbeeld beslag wordt gelegd op het banksaldo van uw debiteur of onder een klant van uw debiteur die uw debiteur nog een behoorlijk bedrag schuldig is, dan draait u als het ware de geldkraan voor uw debiteur dicht. Door deze pressie kan uw debiteur wellicht worden overgehaald om u toch maar gauw te betalen, zodat een (incasso)procedure niet nodig is.

Voor het leggen van conservatoir beslag is verlof nodig van de voorzieningenrechter van de rechtbank. Het verzoek daartoe moet door een advocaat worden ingediend. In de meeste gevallen wordt de debiteur niet door de rechter gehoord. De procedure is relatief simpel en snel en vergt hooguit enkele dagen. Voorschrift is doorgaans wel dat u binnen een bepaalde periode (meestal 14 dagen) na beslaglegging een (incasso)procedure tegen uw debiteur start.

Zowel bedrijfsmatige als particuliere schuldeisers kunnen conservatoir beslag laten leggen. Het beslag kan niet alleen worden gelegd in verband met onbetaalde facturen, maar ook voor andere vorderingen, zoals niet betaalde huurtermijnen, geldleningen, schadevergoedingen.

Het conservatoir beslag kan worden gelegd op bijvoorbeeld banksaldi, onroerende zaken (bedrijfspand, particuliere woning), contant geld, een auto, aandelen, roerende zaken (bijvoorbeeld inboedels of bedrijfsinventarissen), levensverzekeringen en vorderingen die de debiteur op derden heeft, zoals op zijn klanten. Voorwaarde is natuurlijk wel dat het vermogensbestanddelen van uw debiteur dienen te zijn. Op sommige vermogensbestanddelen van uw debiteur kan geen beslag worden gelegd zoals bijvoorbeeld zorgtoeslag, kinderbijslag, studiefinanciering.

Soms is voorschrift dat een debiteur wél door de rechter moet worden gehoord. Dat is bijvoorbeeld het geval als uw wenst dat ten laste van uw debiteur loonbeslag wordt gelegd, of als u de handelsvoorraad van uw debiteur in conservatoir beslag wil laten nemen. 

Al met al kan conservatoire beslag een goed middel zijn om uw juridische positie tegenover uw debiteur te versterken. Heeft u hierover vragen of wil u conservatoir beslag laten leggen dan kunt u contact met mij opnemen.

Hans van den Assem Advocatuur

Deze column werd eerder gepubliceerd in het blad Altena Business. De hierin vervatte informatie is alleen bestemd voor algemene informatiedoeleinden. De verstrekte informatie is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Vanwege de gecompliceerde en veranderlijke aard van wet- en regelgeving, kan niet worden gegarandeerd dat deze informatie compleet, actueel, juist en/of accuraat is op het moment dat deze wordt geraadpleegd en dat deze van toepassing is op een specifiek geval. Wij raden u derhalve aan contact op te nemen met een jurist voordat u handelt of beslist.