Categorie├źn
Columns

Het concurrentie- en relatiebeding

Wat is het verschil tussen een concurrentie- en een relatiebeding in een arbeidsovereenkomst. Een concurrentiebeding verbiedt uw werknemer een bepaalde periode na afloop arbeidsovereenkomst bij uw concurrenten in dienst te treden of zelf een concurrerend bedrijf te starten. Een forse beperking dus om elders aan de slag te gaan. Een relatiebeding lijkt hierop maar gaat minder ver: de werknemer mag wel in dienst treden bij een concurrent of een concurrerend bedrijf starten, maar mag geen klanten of relaties van u benaderen. Op overtreding van deze bedingen staat vaak een forse boete.

De rechter kan op verzoek van de ex-werknemer deze bedingen geheel of gedeeltelijk vernietigen, bijvoorbeeld voor de geldingsperiode of de boete. Omdat een concurrentiebeding zwaarder drukt dan een relatiebeding, zal een relatiebeding de ex-werknemer minder snel aanleiding  geven voor een dergelijk procedure dan wanneer sprake is van een concurrentiebeding. Een concurrentiebeding biedt de werkgever echter een bredere bescherming. De werkgever zal dus een keuze hebben te maken welk beding hij kiest. Wordt geen concurrentie- of relatiebeding overeengekomen dan kan de werkgever er in beginsel weinig tegen doen als een werknemer met diens relaties aan de haal gaat.

Een concurrentie- of relatiebeding moet schriftelijk worden overeengekomen met een meerderjarige werknemer. Het moet een duidelijk periode vermelden waarin het geldt. In tijdelijke arbeidsovereenkomsten kunnen de bedingen alleen worden opgenomen wanneer sprake is van  zwaarwegende werkgeversbelangen, die schriftelijk bij het beding dienen te zijn toegelicht. De bedingen vervallen wanneer het eindigen van de arbeidsovereenkomst met de werknemer een gevolg is van een ernstig verwijtbaar gedrag van de werkgever. Ook kan de rechter aan de werkgever een vergoeding opleggen als het beding de ex-werknemer te zeer beperkt om elders aan de slag te gaan.

Deze bedingen komen in vele vormen (ook mengvormen) voor. Zij zijn binnen de grenzen van de wettelijke eisen op maat te maken en moeten juridisch zeer nauwkeurig wordt geformuleerd, omdat bij geschil de letterlijke tekst van het beding door de rechter wordt getoetst. Een gebrekkige formulering kan de werkgever duur te staan komen.   

Van den Assem Advocatuur heeft ruime ervaring met het opstellen van deze bedingen en het voeren van procedures daarover. Indien een dergelijk kwestie bij u speelt sta ik u graag bij.  

Hans van den Assem Advocatuur

Deze column werd eerder gepubliceerd in het blad Altena Business. De hierin vervatte informatie is alleen bestemd voor algemene informatiedoeleinden. De verstrekte informatie is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Vanwege de gecompliceerde en veranderlijke aard van wet- en regelgeving, kan niet worden gegarandeerd dat deze informatie compleet, actueel, juist en/of accuraat is op het moment dat deze wordt geraadpleegd en dat deze van toepassing is op een specifiek geval. Wij raden u derhalve aan contact op te nemen met een jurist voordat u handelt of beslist.