Categorieën
Columns

Covid 19: kan dit overmacht opleveren?

De effecten van de Covid 19 pandemie zijn immens. De vraag die ik de laatste tijd vaak krijg is wat het effect hiervan is op contractuele verplichtingen die een ondernemer heeft tegenover zijn klanten?

Gevolg van Covid 19 kan zijn dat uw toeleverancier niet (tijdig) levert. Mogelijk gevolg is dat u uw klanten niet (tijdig) kunt beleveren. Voor de schade die uw klanten hierdoor lijden bent u in beginsel aansprakelijk tenzij u zich kunt beroepen op overmacht.

De wet zegt – kort samengevat – dat wanneer u een verplichting niet kunt nakomen, u daarvoor niet aansprakelijk bent, als u daaraan geen schuld heeft en bovendien dit niet nakomen krachtens de wet, rechtshandeling, of in het verkeer geldende opvattingen voor uw rekening komt. Dit is dus een wijds begrip en de vraag of in een concreet geval sprake is van overmacht wordt mede bepaald door de omstandigheden van dat geval.

U kunt in uw contracten met uw afnemers de gevallen waarop u zich op overmacht kunt beroepen uitbreiden. Dit gebeurt doorgaans door daarover in uw algemene (verkoop)voorwaarden of in het contract zelf bepalingen op te nemen. Vaak worden bijvoorbeeld als overmacht opleverende omstandigheden genoemd oorlog, natuurrampen, overheidsmaatregelen, het niet nakomen door uw toeleverancier van zijn verplichtingen, waaraan vaak nog wordt toegevoegd “ en alle van buiten komende oorzaken die buiten de redelijke controle van het bedrijf liggen”. Dit vergroot de gevallen waarin u zich op overmacht kunt beroepen. Het is niettemin de vraag of een pandemie als Covid 19 onder dit soort algemene terminologieën kan worden geschaard. Gezien de omvangrijke maatschappelijk impact die de crisis heeft zal dit afhankelijk van de concrete omstandigheden van het geval te verdedigen zijn. 

Het is derhalve verstandig om na te gaan of uw algemene voorwaarden en uw contracten “op orde zijn”. Het is verder verstandig om, wanneer u voorziet dat de corona crisis u wel eens voor leveringsproblemen kan plaatsten een specifieke bepaling op de te nemen in uw contracten met uw afnemers, waarin nadrukkelijk een pandemie als Covid 19 als overmachtsomstandigheid wordt benoemd.

In het bovenstaande zijn slechts voor algemene informatiedoeleinden bepaalde aspecten van het begrip overmacht belicht. Niet kan worden gegarandeerd dat deze van toepassing zijn op een specifieke situatie. U dient zich steeds vooraf te laten informeren door een advocaat of jurist voordat u handelt of beslist. Elke aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van deze informatie is uitgesloten.