Categorieën
Columns

Vleugels in het buitenland uitslaan? Let op!

U heeft in Nederland een goed lopend bedrijf. U produceert speciale producten die in Nederland erg gewild zijn. U ziet ook in het buitenland mogelijkheden om uw producten af te zetten. Hoe bestormt u de buitenlandse markt? U kent daar niemand, zodat u ter plaatse een persoon of organisatie wenst in te schakelen om deze markt te ontwikkelen. Er zijn daarvoor diverse juridische constructies denkbaar.

Zo is er de mogelijkheid van een distributieovereenkomst. U sluit dan een overeenkomst af met een bedrijf ter plaatse. Dit bedrijf koopt bij u de goederen in en verkoopt deze ter plaatse voor eigen rekening en risico. In zo’n overeenkomst dienen belangrijke zaken worden vastgelegd, zoals het rayon waarbinnen de distributeur gaat verkopen, de voorwaarden (targets) waaronder de distributeur exclusiviteit heeft, een regeling betreffende marketingondersteuning e.d..

U kunt ook een handelsagent aanstellen. U sluit dan met deze een zogenaamde agentuurovereenkomst af. Een handelsagent is zelfstandig. Zijn taak bestaat uit het bemiddelen bij het tot stand brengen van overeenkomsten tussen plaatselijke afnemers en uw bedrijf. Ook kan de handelsagent soms op uw naam overeenkomsten afsluiten met afnemers. Zijn beloning bestaat doorgaans uit een provisie over het orderbedrag van de orders die door zijn bemiddeling tot stand zijn gekomen. De wettelijke positie van een handelsagent verschilt per land. In de EU moet elke agentuurovereenkomst gebaseerd zijn op de EU-richtlijn 86/6535. De handelsagent geniet op basis daarvan een zekere bescherming. Zo heeft de handelsagent bij het einde van de overeenkomst in voorkomend geval recht op een klantvergoeding (goodwill).

U kunt natuurlijk ook een werknemer ter plaatse aanstellen die voor u probeert orders binnen te halen. Een dergelijk persoon wordt een handelsvertegenwoordiger genoemd die als werknemer in naam van uw bedrijf opereert. Doorgaans is op een dergelijke relatie – als de werknemer in het buitenland woont – het plaatselijk arbeidsrecht van toepassing. Dat kan op belangrijke onderdelen wezenlijk verschillen van het Nederlandse arbeidsrecht. Het is zaak dat u dit van tevoren goed in kaart brengt zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Uit het bovenstaande volgt dat er diverse mogelijkheden zijn om u op een buitenlandse markt te gaan bewegen. Al deze mogelijkheden hebben praktisch en  juridisch hun specifieke voor- en nadelen. Bij uw keuze en het opstellen van overeenkomsten op dit vlak ben ik u graag van dienst.

Hans van den Assem Advocatuur

Deze column werd eerder gepubliceerd in het blad Altena Business. De hierin vervatte informatie is alleen bestemd voor algemene informatiedoeleinden. De verstrekte informatie is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Vanwege de gecompliceerde en veranderlijke aard van wet- en regelgeving, kan niet worden gegarandeerd dat deze informatie compleet, actueel, juist en/of accuraat is op het moment dat deze wordt geraadpleegd en dat deze van toepassing is op een specifiek geval. Wij raden u derhalve aan contact op te nemen met een jurist voordat u handelt of beslist.