Categorieën
Columns

Het ongeluk en het kleine hoekje

Waar gehakt wordt vallen spaanders. Een ongeluk zit in een klein hoekje. Iedereen kent deze uitdrukkingen. Als je als bedrijf hiermee wordt geconfronteerd dan kan dit vervelende en soms grote financiële consequenties hebben. Wat bijvoorbeeld als je aannemer bent, een verkeerde sterkte berekening maakt en er pas achter komt als het bouwwerk is gerealiseerd? Wat als je verkeerde componenten in motoren inbouwt en vervolgens na aflevering bij de klanten blijkt dat deze tot storingen leiden? De schade – en dan met name de gevolgschade – kan aanzienlijk zijn.

Er zijn verschillende instrumenten om te voorkomen dat je als bedrijf zelf voor dit soort schades opdraait. Het instrument bij uitstek zijn algemene leveringsvoorwaarden. In de meeste algemene voorwaarden zijn namelijk een of meer exoneratieclausules opgenomen. Dit zijn clausules die bepalen dat je tegenover de klant niet of slechts beperkt aansprakelijk bent voor dit soort schades. Met name wordt meestal de aansprakelijkheid voor gevolgschade uitgesloten. Een goede remedie dus, maar let er wel op: het hebben van algemene voorwaarden is niet voldoende! Deze voorwaarden dienen op de juiste manier met de klant te worden overeengekomen. Als vuistregel geldt dat algemene voorwaarden van toepassing zijn als deze vóór of bij het sluiten van de overeenkomst aan de klant zijn overhandigd. Je ziet wel eens dat de algemene voorwaarden worden afgedrukt op de achterzijde van facturen of dat pas bij facturen wordt verwezen naar algemene voorwaarden. Dit is te laat! Algemene voorwaarden zijn in feite (standaard) contractsbepalingen en je kunt een klant niet achteraf – nadat de overeenkomst met de klant al is afgesloten – nog eens confronteren met de algemene voorwaarden.

In het algemeen is het van belang dat een bedrijf een goede en vaste procedure heeft voor het afsluiten van overeenkomsten met klanten. Deze dient zodanig te zijn ingericht dat steeds de algemene voorwaarden van toepassing zijn. Verstandig is ook dat in alle correspondentie die van het bedrijf uit gaat (op dit nu in hard copy of digitaal is) steeds in een voettekst wordt gewezen op het feit dat het bedrijf algemene voorwaarden hanteert. Ook het plaatsen van de complete tekst van de algemene voorwaarden op de website is een must.

Heeft u vragen over algemene voorwaarden en daaraan gerelateerde onderwerpen aarzel dan niet om contact met mij op te nemen. Ik ben u graag van dienst.

Hans van den Assem Advocatuur

Deze column werd eerder gepubliceerd in het blad Altena Business. De hierin vervatte informatie is alleen bestemd voor algemene informatiedoeleinden. De verstrekte informatie is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Vanwege de gecompliceerde en veranderlijke aard van wet- en regelgeving, kan niet worden gegarandeerd dat deze informatie compleet, actueel, juist en/of accuraat is op het moment dat deze wordt geraadpleegd en dat deze van toepassing is op een specifiek geval. Wij raden u derhalve aan contact op te nemen met een jurist voordat u handelt of beslist.